הצבא האמריקני מגייס את ה'וויקי' לתהליכי ייצור הידע

על רקע העובדה, שבעיית הבעיות של ייצור הידע הינה המודעות, מעניינת העובדה שאחד הארגונים ש"הרים את הכפפה" בתחום זה הינו ארגון צבאי דווקא – הצבא האמריקני. ביולי 2009 בניגוד למסורת שהייתה נהוגה עד אז, החל הצבא האמריקני לעודד את אנשיו – מטוראים ועד גנרלים – להיכנס לרשת ולשתף פעולה בניסוי של כתיבה ותיקוף של שבעה מנהלי השדה שלו מתחומי…