יצחק בריק: התרבות הארגונית הקלוקלת בצה״ל היא אבן נגף למוכנותו למלחמה

בימים אלה אנו עדים לכך, שצה״ל אינו אוכף את הפקודות וההנחיות של משרד הבריאות בחלק מהיחידות, כחודש לאחר פרוץ מגפת הקורונה. חוסר המשמעת בצבא הוא אחד המרכיבים החמורים בתרבות הארגונית של צה״ל. אי וידוא של ביצוע פקודות; וחוסר בקרה ומעקב בצה״ל מתקיימים כבר שנים רבות. אם כך יתנהל הצבא במלחמה, אנה אנו באים...