פנחס יחזקאלי: ההיבטים הארגוניים של העליבות הפוליטית!

כל הסימנים של קוצר הראות הפוליטי אסטרטגי - שאפיינו את צרפת ערב מלחמת העולם השנייה - כבר פה. לאן פנינו? לקריסה או להתאוששות? במשבר 1958 בצרפת היה לצרפת את מושיעה ממלחמת העולם השנייה להישען עליו... ואנחנו? איפה הדה גול שלנו??

נושא לימוד: מצבים ארגוניים

[להורדת מצגת הפרק: ארגונים בין סדר לכאוס] המודל של ארגונים בין סדר לכאוס 'קיפאון' (Stagnation): הכל קפוא. אין תזוזה… כזה הוא, למשל, ארגון ביורוקרטי, הסובל מעודף ביורוקרטיה ומעודף נהלים, ובו זכויות יתר לאליטה ביורוקרטית שלטת; 'סדר': שווי משקל סטאטי למדי. שהייה במצב של 'סדר' הינה מצב חיובי בארגונים, בחלק מהזמן, ובעייתי באחרים. שהיה במצב של…