ארנון אדלשטיין: דפוסים של עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל

[לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [לאסופת המאמרים בסוגיית עבריינות הנוער באתר, לחצו כאן]  [לאסופת המאמרים בסוגיית משבר קליטת יהודי אתיופיה, לחצו כאן] [להורדת המאמר לחץ כאן: ארנון אדלשטיין – דפוסים של עבירות…] ד"ר ארנון אדלשטיין, קרימינולוג  (התקבל במערכת ביוני 2001, אושר לדפוס באוגוסט 2001). תקציר מטרת המאמר להראות מהם המשתנים (הבלתי תלויים) העיקריים, שנמצאו …