פנחס יחזקאלי: זה לא החינוך. זו הקבוצה!

בין בליל הלהג בעקבות האונס הקבוצתי, לא נשמע, ולו קולו של סוציולוג אחד שיספר את האמת: שפעמים רבות, התנהגות קבוצתית איננה קשורה למבנה האישיות ולחינוך של כל אחד ממרכיבי הקבוצה, אלא במה שמתהווה ביניהם. ה'קסם' הבעייתי הזה קרוי 'תכונות מתהוות'…