יצחק בריק: הקונספציה של אז ושל היום…

הגיעה השעה להתעורר ולפורר את הקונספציה שאחזה במנהיגינו! העם צריך לקחת את ביטחונו בידיו, במקום שהמנהיגים יובילו אותו באף... הגיעה השעה, שאנחנו נשפיע על דרך התנהלות המנהיגים; ומי שלא יעמוד בסטנדרטים ובערכיות והאמינות הנדרשת, יצטרך לפנות את מקומו!