שורפים, לא רק בעוטף עזה…

כלל ידוע במערכות מורכבות הוא, שההצלחה ממגנטת: ככל שמעשה מצליח יותר, יגדל מאוד מספרם של אלה, שירצו להשתתף בהצלחה, וליטול בו חלק. מעשים חריגים מקבלים ביטוי בתקשורת, וזה מהווה זרז לחקיינים, לקום ולעשות מעשה. כך, בדומה, גם רצף הצתות גורם לפירומנים, ולאינטרסנטים אחרים, להוסיף ולהבעיר. כך, הצלחת העזתים להפוך את ה'עוטף' שלנו לשחור, מהווה גם היא זרז לבצע הצתות נוספות, במקביל...