חגית לרנאו: צמצום הזנות… האמנם?

בימים האחרונים פורסם דוח הצוות הבין‑משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת זנות בישראל. בראשו עמדה אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים. הצוות הוקם על ידי שרת המשפטים ביוני 2016, ולצד הסקירה הכללית של מאפייני הזנות בישראל ודרכים לצמצומה, הוא התבקש להתייחס להצעות החוק בדבר הפללת לקוחות זנות...