גילה גזיאל: המשטרה והקהילה האתיופית

השוטר הישראלי הוא "נייר הלקמוס" של החברה הישראלית, בה הוא פועל. עצם תפקידה של המשטרה  בשמירה על הסדר הציבורי הופך אותה  ל"חדר המיון" של החברה, באופן שכל הקונפליקטים, השסעים והבעיות החברתיות מתנפצים אל עבר שוטריה ברעש גדול...