אבי הראל: פשר ההתגלות של משה, ישו ומוחמד  במקומות גבוהים

ההתגלות למשה בסנה הבוער, בהר חורב, יש לה מקבילות מעניינות, בעיקר לרכיב הגובה בה משה חווה את התגלותו של האל. ברור לנו כי לולא היה משה סר לראות את המחזה של הסנה כל השליחות שלו הייתה לא מתקיימת במתכונה הנוכחית. משה מוכיח רגישות רוחנית יוצאת דופן, היות שרועי צאן אחרים שלבטח הסתובבו במקום לא שמו לב לתופעה זו...