פנחס יחזקאלי: כבוד לאומי והשפלה לאומית: כלים ביחסים בינלאומיים

השפלה לאומית (National humiliation) הוא שמה של אחת הקטגוריות שנודעה לה חשיבות רבה ביחסים בין עמים ומדינות מאז העת העתיקה. המושג ההפוך הוא כבוד לאומי. גם ההשפלה הלאומית וגם הכבוד הלאומי הם מרכיב חשוב בביטחונן הלאומי של מדינות. כשמדינה מושפלת חלה פגיעה ביוקרתה, ולכן, דועכת גם עוצמתה, אפילו אם מבחינה חומרית, "אובייקטיבית", נדמה כאילו לא חלה פגיעה בעוצמתה; ולהיפך, כשכוחה של מדינה גדל, כך גדלים גם ההערכה והכבוד אליה...