בוקי נאה: מסגירים את אלי דאנה…

אלי דאנה הצבעוני זה בוטיק המשקפיים בשוק בצלאל בתל אביב, שמוכר סחורה מפשיטות רגל ב-40 שקל. בחור חביב קשקשן פנטזיונר ודברן גדול עם אמרות כנף מחנכות (בולם רוגזו ימעיט אוכלו ויגביר תנועתו). משחק אותה מיליונר, גם כשאין לו מה לאכול... כשקראתי הבקר את ההודעה של משרד המשפטים נחרדתי והתעצבתי ונדהמתי...