אמציה חן: מחשבות – בעקבות 20 שנה למנוסה מלבנון

לו רבין היה מתפקד כהלכה, אפשר והיה עומד על הרדידות השלטת במטכ"ל, בלחימה בכלל, ובפרט בלחימה בטרור; קל וחומר שמעל חומת "השטחיות המקצועית", היה נזכר/לומד את הכלל, כי "עשיית הסכם שלום עם אויב" מחייבת להקנות לצבא מיומנות ומוכנות, כהרתעה מפני הפרתו...

עמר דנק: הנסיגה מלבנון – מיתוסים, מציאות וקבלת החלטות

התנגדתי לנסיגה מלבנון. פעלתי בלבנון פעמים רבות, הייתי שותף לתכנון והוצאה לפועל של פעילויות צבאיות רבות של צה"ל בלבנון וברצועת הבטחון, וחשבתי שאני מבין בנושא (אכן היה לי ידע טקטי למכביר). ראיתי בהכרזה של אהוד ברק לסגת מלבנון חולשה של ישראל. אבל היום אני חושב אחרת...