פנחס יחזקאלי: סוף "העידן המכני" להבנת ארגונים

ארגונים הם מערכות מורכבות, ומערכות מורכבות פועלות על פי מספר תכונות ומאפיינים מוגדרים. לכן ניתן לקבוע, שתורת הארגון האמתית היא בעצם תורת המערכות המורכבות. תורת הניהול יכולה לפתח נושאים שונים על בסיס תורת המערכות המורכבות; אבל, היא אינה יכולה לסתור אותה. מערכת מורכבת אינה פועלת בניגוד למאפייניה!