הממד הסמוי בפעילות השלטונית באתר ייצור ידע

כיוון שקיימות מגבלות על הממד הגלוי, חייב כל שלטון לפעול גם הממד הסמוי. גם לממסד השואף לתקינות נוהלית, חשובה לעתים היכולת לפעול, ללא הכורח ליטול אחריות... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות המימד הסמוי בפעילות השלטונית והשלכותיו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!