גרשון הכהן: הגיע זמנו של המשמר הלאומי בישראל, וניתן להקימו תוך חודש!

יד אחרי מבצע שומר החומות ופרעות תשפ"א, במאי 2021, נפגשנו במסגרת תנועת הביטחוניסטים עם מפכ"ל המשטרה. לנו היה ברור מה צריך לעשות: הגנה מקומית רחבה, המושתתת על אנשים מקומיים, שמתורגלים להגן נגד כל מי שקם עליהם. כבר באותה עת אמרתי למפכ"ל שאני יודע להקים תוך חודש - מאלף ועד תו - משמר לאומי.