דורון מצא: מהפך – ישראל של בלפור הפכה לישראל המשיחית!

שני סוגים או אבות טיפוס של ישראל נצפו ערב יום הכיפורים התשפ"א בירושלים: ישראל של בלפור ולעומתה ישראל של הכותל: בישראל של בלפור גדשו ההמונים את הכיכר, בישראל של הכותל הדירו ההמונים את עצמם מהכיכר. ישראל של הכיכר האחת ייצגה את ישראל הקנאית והדתית ואילו ישראל של הכיכר האחרת ייצגה את ישראל הפרגמטית והמתונה...

אבי הראל: קדושתו של הכותל המערבי

בדברי הבאים אין כל חידוש מרעיש, אך נדמה כי התהפכו היוצרות, וההיסטוריה אודות הכותל נשכחה במקצת. קדושת הכותל הינה חידוש של המאה ה- 16 ואילך, ועד אז ספק רב אם היה לכותל מעמד של קדושה, כפי שהיא קיימת בימינו אנו...