גדעון שניר: הימנעות גבוהה והימנעות נמוכה מאי וודאות; והשלכותיהן

קיימים הבדלים בערכי היסוד, בתפיסות עולם, ובכללי התנהגות, בין קבוצות וחברות שונות; המהווים מעין "תעודת זהות", או טביעת אצבע לאומית ייחודית. אחד ההבדלים הללו קרוי "הימנעות מאי וודאות" או מידת הסובלנות לעמימות...