פנחס יחזקאלי: 'תפירת תיקים' / 'הטיית חקירות' / פישינג על ידי המשטרה

'תפירת תיקים' או 'הטיית חקירות' (Tilting Investigations) היא אקט של שחיתות משטרתית, הקשור קשר אמיץ לתרבות השקר והחיפוי של שוטרים, ועיקרו האשמת שווא (False charges). משמע, האשמתו של אדם או שוטר - מסיבות שונות - בעבירות שלא ביצע, תוך ביום ראיות לכאורה נגדו.