פנחס יחזקאלי: "זה מלך זה? זה חרא!"… סיפורים מעמוד התלייה

מערכות מורכבות נתונות למהפכים: טרגדיות מייצרות קומדיות, וגם להיפך... כך גם הטרגדיות הקשות של ההוצאות להורג. אז הנה, הצד השני של המטבע. אלה סיפורים שאני משתמש בהם במאמרים ובהרצאות, לצורכי מוסר השכל; ואתם מוזמנים להוסיף עליהם!

אבי הראל: כי קללת אלוהים תלוי

על פי החוק המקראי, לאחר הוצאתו להורג של נדון למוות, יש לתלות את גופתו ולהסירה לעת ערב. זאת כדי לא לבזות את האל שהאדם נברא בצלמו, או לא לבזות את נשמת האדם שהיא צלם אלוהים באדם. לעומת זאת, באומות המזרח הקדום נהגו שלא להתיר לקבור את אלה שהשלטון המרכזי הוציאם להורג. לפי תבליט לכיש, אין המדובר במקרא בתלייה בחבל, אלא הצגת הגופה על ידי שיפודה לברזל חד, או דבר הדומה לכך...