נושא לימוד: משטרת ישראל – התהליך ההיסטורי

משטרת ישראל כל העת בין שני תהליכים קשורים, שמשפיעים אחד על רעהו: בין שיטור עירוני לשיטור מדינתי לאומי; ובין שיטור קהילתי לשיטור "אכיפתי" "קלאסי". מסיבות היסטוריות, השיטור בישראל הוא מורשת השיטור המנדטורי, על התרבות הבעייתית שלו. התוצאה: פער רלוונטיות גובר בין המשטרה למציאות. מאז שנות ה-70 מתחזק השלטון המקומי וגם הניסיון של חלק מראשיו להפוך את השיטור לחלק ממנו. עד היום נכשלו בישראל 4 ניסיונות ליישם שיטור קהילתי. התוצאה, לוואקום נכנסים תחליפים! המשטרות העירוניות הן כבר עובדה של קבע ב-50 רשויות מקומיות!