יוסף זהר: עסקה עם השטן – רצח תהילה נגר ז"ל

פרשת רצח תהילה נגר זכרה לברכה, ממחישה במלוא חריפותה את הבעייתיות של עסקאות הטיעון במשפט הפלילי בישראל, היוצרות לעיתים פער בלתי מתקבל על הדעת בין האמת המשפטית לעובדות המקרה, ובין האשמה לעונש; ומציפה את מה שמכונה 'ההיגיון הפרדוקסלי של עסקאות הטיעון'...