פנחס יחזקאלי: הגישה המדעית בניהול משאבי האנוש

ניתן לחלק את התפתחות מקצוע משאבי האנוש, לאורך השנים, לשלושה פרקים: 1. גישת הניהול המדעי: שנות ה-20 של המאה ה-20; 2. גישת יחסי אנוש: שנות ה- 90-40 של המאה ה- 20; ו- 3. היום: הגישה האסטרטגית לניהול מש"א... מאמר זה מוקדש לגישת הניהול המדעי.