פנחס יחזקאלי: הגישה האסטרטגית לניהול משאבי האנוש

ניתן לחלק את התפתחות מקצוע ניהול משאבי האנוש, לאורך השנים, לשלושה פרקים: גישת הניהול המדעי: שנות ה-20 של המאה ה-20; גישת יחסי אנוש: שנות ה- 90-40 של המאה ה- 20; והיום: הגישה האסטרטגית לניהול מש"א. מאמר זה מוקדש לגישה האחרונה בת ימינו: לגישה האסטרטגית...