פנחס יחזקאלי: ההיסטוריה לעולם לא תסלח לאיש שהרס את פריז…

בפתיחת ישיבת הבוקר האסטרטגית באחד מימי אוגוסט 1944, דווח אדולף היטלר כי צבאות בעלות הברית מצויות כבר בלב פריז. הידיעה גרמה להיטלר להתלקח בהתפרצות היסטרית של זעם גואה: "מה קרה? האם בוצעו הפקודות האלה? צרח אל גנרל אוברסט אלפרד יודל, ראש המבצעים של האו.ק.וו. (הפיקוד העליון על הכוחות המזוינים), ונעץ בו מבט פראי... "יודל", צרח בקול צרוד, "האם פריז בוערת?"