בונטמן וסנימן: שיטור בחברה מגוונת ורב-תרבותית:  המצב בדרום אפריקה

[לתמונת המקור לחצו כאן] [לחזור לכתב העת משטרה וחברה לחץ כאן] [להורדת המאמר (באנגלית) לחץ כאן: 9. Buntman and Snyman1] פראן בונטמן* וריקה סנימן** * ד"ר, המחלקה לסוציולוגיה, George  Washington University, ארצות-הברית ** ד"ר, Police Practice, Technikon, דרום אפריקה  (התקבל במערכת בנובמבר 2001, אושר לדפוס במרץ 2002). תקציר דרום אפריקה היא מדינה גדולה, מגוונת מבחינה דמוגרפית…