יצחק אדיג'ס: האם זו מחלוקת, דיון או טיעון?

כשאנו מאתגרים עמית, אנחנו מזמינים התקפת נגד. אנשים שמרגישים מאותגרים, יאתגרו אותנו בחזרה; וזה עלול להיגרר לקרב צעקות. ניהול בונה מחייב אותנו להיות זהירים במילים שבהן אנו משתמשים; ובאופן שבו אנו משתפים מידע...

יחזקאלי ושלו: קדושתו המיותרת של מוסד הישיבות

עולם הניהול המודרני הופך פניו אל השטח. זמנו של המנהל הזוטר הופך יקר יותר ויותר. אם אלו סדרי העדיפות, הרי תפקידה של ה'ישיבה' ככלי ניהולי קטן והולך. ברגע כזה או אחר, מודה בכך כל מנהל, ולו השמרן ביותר. אלטרנטיבות לא חסרות. ולמרות זאת, דומה כי עוד ארוכה הדרך עד שניגאל מ'עונשו' של כלי בעייתי זה.