אבי הראל: האופרה דון ג'ובני והקשר בין דקארט למוצרט

דון ג'ובני (יצירתו של מוצרט) כסובייקט, דומה לסובייקט של דקארט, המבקש להציגו כבסיס מוצק להסקת האובייקטיביות. דבר זה דורש מאיתנו לאמץ נקודת מבט שאיננה אישית, בדומה לג'ובני. זה האחרון אינו מגלם בתוכו שום דבר אישי והוא נראה כסובייקט טהור במובן שאין הוא פרסונלי...