האם אנחנו קוראים את הדו"חות שמנפק הארגון?

ארגונים מוציאים הון רב על ניפוק דוחות למקבלי החלטות. האם כולם קוראים אותם, והאם כל הדו"חות נקראים? כמובן שלא! במערכת מורכבת, לעולם רק כמות קטנה מאוד של גורמים תהיה דומיננטית באמת; ומן הצד השני, נמצא גם גורמים שאינם מחוברים אל המערכת. ואמנם, ניתוח רשתי – המציב את הדוחות בצד אחד ואת המשתמשים בצד האחר –…