אבי הראל: אחד עשר יום מחורב, הר שעיר וקדש ברנע

הכותרת של ספר דברים כוללת ציוני מקומות ואזכורי מועדים המתייחסים לדברי משה שיובאו בהמשך דבריו. פתיח המתאר פירוט גיאוגרפי או כרונולוגי מצוי גם בספרי ויקרא ובמדבר, אולם הפתיח בספר דברים ארוך יותר ומפורט יותר...

אבי הראל: היכן הן חוות יאיר?

בפרשתנו מסופר שיאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגוב וקרא אותו על שמו חוות יאיר. נראה שחוות יאיר הייתה קשורה לחבל ארץ שמצפון לגלעד מדרום לירמוך. בזמן הכיבוש הישראלי, האזור היה מיושב בדלילות, ולאחר הכיבוש הישראלי, נוסדו במקום עשרים ושלוש ערים בידי משפחת יאיר. אחת הערים, קמון, הייתה ידועה כעירו ומקום קבורתו של אבי המשפחה יאיר הגלעדי...

פרשת דברים באתר 'ייצור ידע'

פָּרָשַׁת דְבָרִים היא פרשת השבוע הראשונה בספר דברים. היא מתחילה בתחילת הספר (א', א') ומסתיימת בפרק ג', פסוק כ"ב. מפרשה זו ועד סוף ספר דברים, מדבר משה עם בני ישראל על הדרך שעשו במדבר ועל האתגרים הצפויים להם בכניסה לארץ. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים, שהופיעו באתר 'ייצור ידע' אודות פרשת דברים, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

אבי הראל: לב לדעת ועיניים לראות… עיקרון הבחירה החופשית

הרמב"ם בהקדמה למסכת אבות נוקט קו תיאולוגי המצדד בחופש הרצון של האדם על כל משמעויותיו. ברם, כאשר אנו בוחנים את דעתו בספרו הפילוסופי מורה נבוכים, אנו מקבלים תמונה שונה: העולם הינו עולם שפועל באופן מחויב על פי חוקי הטבע. חופש הרצון של האדם הוא יותר תחושה או משאלת לב, אולם בפועל ברוב המקרים חופש זה אינו בנמצא.

אבי הראל: אֵיכָה של משה ישעיהו וירמיהו

משה, בנאום הפרידה שלו, מזהיר מפני תופעה שהוא מזהה באופיו של העם – קבלה והשלמה ולא יצירה ושינוי. הביקורת שבה מתחיל משה מתגלמת היטב בדבריהם של הנביאים: העם והנהגתו מתנהלים באופן פסיבי, התנהלות הרת אסון שסופה כאוס מוסרי מוחלט... 

אבי הראל: כל התורה ירדה מהשמיים? סיפורו של עוג מלך הבשן

נאומי הפרידה של משה, קודם מותו, בספר דברים, הינם ציון דרך חשוב בקריירה הארוכה שלו. ברם, איש לא העלה על דעתו כי דווקא מתוך נאומים אלה, תצא השאלה, האם משה כתב את כל המקרא, או שהיו לו שותפים בדבר. המענה לשאלה זו מוביל למסקנה מרחיקת לכת...