יצחק אדיג'ס: ביורוקרטיזציה של דתות

הסכנה של הדת המאורגנת היא שאנשים רבים שוכחים את מהותה: האינטגרציה (I) עם האלוהים ועם המאמינים האחרים. המהות הרוחנית של כל הדתות, לדעתי, היא קידום האהבה. במהותה מדובר במערכת ערכים, ולא בטקסים. כאשר (A) שולט ו- (I) הולך לאיבוד, נפתחת הדלת לשחיתות המוסדית: לנוכלים למיניהם; לרודפי בצע ולסוטי מין שמצליחים להשתלב בדת המאורגנת. הפרוצדורה נשארת; אך הרוח - המהות - נעלמה; וכל שנותר הוא מעטפת ריקה של חוקים וטקסים...