העקרב, הצפרדע וראש עיריית סיאטל

מי אינו מכיר את משל העקרב ששכנע צפרדע להעבירו לגדת הנהר השנייה; ועקץ אותה למוות באמצע הדרך? (ראו תמונה בראש המאמר). "למה, הרי שנינו נמות עכשיו" יבבה הצפרדע הגוססת; "מצטער, אבל זה הטבע שלי" השיב העקרב. הצפרדע בנמשל שלנו היא ראש העיר הדמוקרטית המטורללת של סיאטל, ג'ני דורקן (Jenny Durkan). אתם זוכרים אותה?