פרופסור חיים סידר: מי מנצח על תזמורת הגנים?

[הרצאה באוניברסיטה העברית בירושלים, 24/10/2010] פרופ' חיים סידר המחלקה לביוכימיה של התא וגנטיקת האדם המכון למדעי הרפואה הפקולטה למדעי הרפואה האוניברסיטה העברית בירושלים. הרצאתו מובאת כאן בהקשר של ביולוגיה חברתית והיכולת להשליך ממערכת מורכבת בעולם אחד לדומתה במערכת אחרת – הניהולית. שימו לב לשימוש שעושים בגנים ב"נהלים". בחנו את ההקבלות המתבקשות לעולם הארגוני! [תמונה זו…