גילה גזיאל: המשטרה והקהילה האתיופית

השוטר הישראלי הוא "נייר הלקמוס" של החברה הישראלית, בה הוא פועל. עצם תפקידה של המשטרה  בשמירה על הסדר הציבורי הופך אותה  ל"חדר המיון" של החברה, באופן שכל הקונפליקטים, השסעים והבעיות החברתיות מתנפצים אל עבר שוטריה ברעש גדול...

תרבות ארגונית אוחזת גם במנהלים!

אינני יודע מי מחק את התכתובות ממחשב הניצבת, וזה גם לא משנה. קוד הנאמנות המשטרתי יוצר בהכרח מצב, שמי שנוגע במחשב כבול בעמותות נאמנות לגבירתו; וקוד הנאמנות הוא טנגו לשניים, לא לבודדים! לכן, קשה מאוד להניח שמישהו יעשה כן, בלי שיהיה בטוח לחלוטין, שגם אם לא יקבל צל"ש, גבירתו, לכל הפחות לא תכעס...