גרשון הכהן: לעצור את המשך בניית הגדר במקטע גוש עציון ודרום הר חברון

השאלה העומדת על הפרק היא: האם גוש עציון תהפוך למובלעת במרחב השטח הפלסטיני, או שהכפרים הפלסטינים שאוזכרו לעיל יהפכו למובלעות במרחב השטח הישראלי? מציאות זו מעלה את שאלת המשך בניית הגדר במרחב גוש עציון לדרגת שאלה אסטרטגית מהותית בעיצוב העתידי של מטרופולין ירושלים!

גרשון הכהן: משמעות הזיקה הרשתית בין גוש עציון לירושלים

[לקובץ המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' אודות ירושלים, לחצו כאן] עם התגברותו המחודשת של מאבק קיומנו על אדמתנו, בבקשנו נתיב ליוזמה אקטיבית – מעבר למעטפת ההגנות ההולכת ונערמת על סף בתינו – ביקשתי להציע את מיצוי הפוטנציאל הטמון בעיצוב המרחב ביהודה ושומרון. לא קל להסביר מהו עיצוב מרחב, וכיצד הוא מתהווה. דיוננו על הקשר בין…