פנחס יחזקאלי: החלשות גורמי השיטור ה"טבעיים" ומשמעויותיה

בין ה- 21-1 באוגוסט 2009 - קצת לפני שהתקבע עידן התקינות הפוליטית (הפוליטיקלי קורקט) - התקיים משאל עם בניו זילנד, שבו, שבו נתבקשו האזרחים לחוות דעתם (תוצאות המשאל אינן מחייבות את הרשויות לאמצן), האם הכאת ילדים צריכה להיות עבירה פלילית. התוצאה - 88% מהמשתתפים במשאל עם הצביעו בעד הפעלת כוח סביר כאקט חינוכי...