גרשון הכהן: גדר ה'הפרדה' – גבול מדיני במסווה ביטחוני

זוהי חוברת שכתב האלוף במילואים גרשון הכהן, ושראתה אור על ידי מרכז בס"א באוניברסיטת בר אילן ופורום קהלת. שמה: גדר "ההפרדה": גבול מדיני במסווה ביטחוני. העורך: איציק צרפתי. קריאה נעימה...

גרשון הכהן: הגדר – הונאה פוליטית במסווה של צורך ביטחוני

הרעיון לבנות גדר הפרדה לא נולד בתחילת שנות האלפיים, אלא החל להבשיל שנים קודם, עם פרוץ גל פיגועי ההתאבדות שהחל לאחר הסכם אוסלו. הייתה זו ממשלת רבין, שהחלה בשנת 1995 לגלגל את הרעיון על בסיס העיקרון של יצירת חַיִץ, אשר ימנע כניסת מחבלים מתאבדים למרכזי הערים הישראליות...

גרשון הכהן: אובססיית הגבולות

מקובל להניח כי פרויקט הגדר לאורך הקו הירוק והשאיפה הנוכחית להשלימו, היא החלטה הנשענת על שיקולי ביטחון, אלא שמסמך זה יישאף להבהיר כי בפועל מדובר באמתלה בלבד כאשר התכלית האמתית היא פוליטית במובהק. המשך בניית הגדר יונק את כוחו מאימוץ עמדות מוצא שנויות במחלוקת אשר רוכבות על הזדמנויות בדעת הקהל המתהוות מעת לעת, מפיגוע לפיגוע...