גרשון הכהן: גבולות אסטרטגיים, גבולות משפטיים והפער ביניהם

למדינות יש 'גבולות משפטיים' של הטריטוריה הלאומית שלהן; ואולם יש להן גם 'גבולות אסטרטגיים', שלהגנתם יהיו מוכנים לצאת למלחמה. זו הדרך, למשל, להבין את משבר רוסיה אוקראינה בינואר 2022.