בר חיות: עם וארץ – דרך חיים!

במקום לחכות לפתרונות שתיצור עבורנו המדינה, או גופים גדולים אחרים, אנחנו מביאים את עצמנו ויוצרים פתרונות, יש מאין... יוצרים מעגל, שימשיך להזין את עצמו ויביא עוד ועוד אנשים לנגב ולגליל, ובעיקר יחזק את מדינת ישראל וייצר את המציאות אליה אנחנו מכוונים בחגיגות 100 השנים למדינה.