גרשון הכהן: היגיון חירום אינו ניתן לשיפוט מתוך היגיון השיגרה

הציפייה ישראלית מכוחות הביטחון - לשליטה כירורגית במצבי לחימה גם כשהם כאוטיים במלוא הממדים - היא מופרכת. היגיון חירום שונה במהותו מהיגיון שגרה, היכולת לגישור שיפוטי בין הגיון השיגרה - הכפוף לתקדימים מוכרים - לבין הגיון החירום, שכרוך מיסודו בנסיבות חסרות תקדים בעליל. האלוף גרשון הכהן על פרשת תא"ל ברק חירם.