גדעון שניר: האם בדרכי נועם תורתם? מה קרה למנהיגות הדתית?

התנהלות מנהיגים שונים בקהילות החרדיות יוצרים אכזבה ותסכול, דווקא בקרב החילונים. לא מצפן מוסרי לעם היהודי, וודאי שלא "אור לגויים". ואם בעבר בן-גוריון התבדח על כך שנתפס "הגנב היהודי הראשון בישראל"- כאות שאנו חלק ממשפחת העמים, הרי ששמחת עניים היא...

יאיר רגב: הרב ברלנד, קבלה מעשית ומעשי כישוף

דווקא אמונתו האיתנה של ה"מכשף" בכוחותיו הטמירים לניצול הכוחות העל-טבעיים, באמצעים שהם מעבר לכוחותיו הרגילים של אדם, ויכולתו בכוח אמונתו זו לכבוש אמונם של הנופלים ברשתו - היא היא המהווה אחד הרכיבים המסוכנים שבמעשי הכישוף, מפניהם יש להגן על הציבור...