מהם תנאי כליאה נאותים?

ב- 28 ביולי 2011 פרסם ynet מאמר שכותרתו הייתה (ראה למעלה): הכלא שמחכה לרוצח (ההמונים) הנורבגי: "בית מלון הומאני". הכתבה ממחישה בעזרת תמונות איך נראה בית הכלא הזה… מעניין להשוות תנאים אלה לתנאי המעצר ברוב מתקני הכליאה בישראל: ב- 24 בפברואר 2014 פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת מסמך בעקבות דוח הסנגוריה הציבורית, המצביע על תנאי מעצר ומאסר…