שירות בתי הסוהר וסוגיית בריחות האסירים

בשנים האחרונות יישר שב"ס קו עם ארגוני הביטחון האחרים ברגישות ובחוסר הסבלנות שלו לטעויות. כמו משטרת ישראל הוא הופך לארגון חרדה, שבו מפקדים משלמים מחירים על תקלות, גם במקרים שבהם אין קשר ישיר בין מעשי המפקד והמקרה עצמו. מבחינה ארגונית זו אינה תופעה בריאה, אבל זוהי מציאות מטרידה, שלא ניתן בינתיים לשנותה.