פרשת מינוי השופט ברט קוואנו לבית המשפט העליון בארה"ב, באתר ייצור ידע

פרשת ניסיון הסיכול של מינוי השופט העליון, ברט קוואנו, לבית המשפט העליון בארצות הברית, היא אחת מתופעות תלונות השווא הבולטות במטרה ניסיון לסכל מינוי פוליטי בכיר דרך ניצול ההצלחה של תנועת ה- MeToo#. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות פרשה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה מועילה!