אבי הראל: איסור הפנייה לאובות ולידעונים

בפרשת קדושים קיים האיסור לפנות אל האובות והידעונים. הצירוף האמור פורש בדרך כלל כמציין את בעלי המקצוע, שידעו להעלות את רוחות המתים מהשאול. ברם, בעיון נוסף מילים אלה מציינות ככול הנראה הן את רוחות המתים, והן את האמצעי הטכני שבאמצעותו נוצר הקשר בין החיים למתים.