אילי גולדברג: בתי סוהר צבאיים בישראל זקוקים לרפורמה

מאמר זה עוסק במצבם של בתי סוהר הצבאיים, בתפקידם ובמטרותיהם בצה"ל ובחברה הישראלית, ובשינויים שעברו במהלך השנים, בהשוואה לשינויים בסביבתם. מטרתו, להביא למודעות את מצבם של בתי הסוהר הצבאיים, את משמעות הכליאה בהם על החברה בכלל ועל הכלואים בפרט, את החשיבות בהגדרה חדשה של תפקידם החברתי ולעורר את מקבלי ההחלטות במדינה בכלל ובצה"ל בפרט ליישם בהם רפורמה משמעתית.