ביורוקרטיה מקצוענית ולא-מקצוענית

ברמה התאורטית, ניתן לחלק את הארגונים הביורוקרטים לשני סוגים קוטביים של טיפוסים: האחד הוא מה שמכונה "ביורוקרטיה מקצוענית" ("Professional Bureaucracy"): ביורוקרטיה, ששהעוצמה בה מתחלקת בין פרופסיה מובילה למנגנון הביורוקרטי; והשני הוא: "ביורוקרטיה לא מקצוענית" (Unprofessional Bureaucracy), שהעוצמה בה נתונה בלעדית בידיו של המנגנון...