אמציה חן: בהכשרת לוחמיו, רוכש המפקד את זכותו לפקד עליהם במלחמה!

לאחר שרא"ל כוכבי הגדיר כ"נפיץ" את המצב הביטחוני, עדיף להימנע מרפורמה, שתחילת מימושה בעוד שנים; ועדיף לבצע, במידי, רפורמה בתפיסת האמונים, שעקרה: הטלת משימת המוכנות, על כתפיהם של מפקדי השדה; שהרי לא המטכ"ל; אלא הם - באומץ לבם - יקבעו ומן הסתם יקבעו את תוצאות המלחמה הבאה עלינו לרעה...

אילן מור: אבטחת ההילולה במירון – משמעויות ולקחים

במהלך שירותי במשטרה נתקלתי מעט מאוד בכתיבה מקצועית על איך עושים נכון דברים, מה שמכונה בשפת הניהול בלעז - Best Practice. אבטחת היללולת רבי שמעון בר יוחאי במירון ב- 2015 הייתה מוצלחת וייחודית. על כן ביקשתי מניצב משנה אילן מור, ראש הזרוע המבצעית של אגף התנועה, שיתאר את אבטחת האירוע מנקודת מבטו. התוצאה לפניכם, כמות שהיא...