אלעד רזניק: אובדנה של הא-סימטריה בטווח המגע ותעתועי הקטלניות

"האויבים שלנו בונים כוח לתקוף לתוך שטחנו. גם אם נופתע, וגם אם לא - יהיו לאויב הצלחות; שהרי, קו המגע לעולם ייפרץ" יש מי שחושב שתהיה בידינו אפשרות בחירה אם לתמרן ולתקוף קרקעית לעבר שטח האויב; או להמטיר אש מדויקת משטחנו. עלינו להפנים כי הצלחות האויב ידחקו בנו לתקוף לשטח האויב, וכשנתקוף - נילחם בשטח בנוי...