סוזי בן ברוך: חוק הקנביס החדש באשר לבגירים (18+)

מהשאלות שמופנות אלי בנוגע לחוק הקנביס החדש אני למדה, שרבים אינם מודעים למשמעויות הנובעות מהחוק, לקטינים ולבגירים, בנוגע להחזקה או שימוש בסם מסוג קנאביס, או השרף שלו, לצריכה עצמית. לכן, מצ"ב הסבר ליישום החוק, בנוגע לקטינים. הסבר דומה יצא בנוגע לקטינים במאמר נפרד...